Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Max Koch. Foto: Johan Persson.

Max Koch

FD och habilitation i sociologi från Freie Universität Berlin | Professor

Max Koch. Foto: Johan Persson.

Slutrapport: Hållbar välfärd för den nya generationens socialpolitik

Final report: Sustainable welfare for a new generation of social policy

Författare

 • Max Koch
 • Johanna Alkan Olsson
 • Jayeon Lee
 • Kajsa Emilsson

Summary, in Swedish

Vårt samhälle står inför dubbla utmaningar vad gäller att ställa om till mer hållbar energi- och resursförbruking, och mer hållbara ekonomiska och sociala system, inklusive att minska växande ojämlikheter. För att nå Sveriges klimatmål samt Agenda 2030-målen måste resurs- och energiförbrukningen signifikant reduceras. Samtidigt finns det väldigt lite evidens för att denna reducering kan lyckas i en kontext av ekonomisk tillväxt (Parrique et al 2019; Hickel & Kallis 2020; Haberl et al 2021).

Målet med projektet har varit att utveckla nya generationens socialpolitik inom en posttillväxtkontext som är både socialt och ekologiskt hållbar, med särskilt fokus på kombinationen av expertkunskap och medborgares praxiskunskap. Vi tog avstamp i begreppet hållbar välfärd samt teorier om behov, vilka betonar
allmänmänskliga behov, samtidigt som kulturellt och socialt varierande
behovstillfredställare i förhållande till kontext tas i beaktande. Genom att
kombinera medborgarforum, enkätstudie och expertforum, har vi reflekterat över vårt nuvarande sätt att tillfredsställa våra behov och utvecklat en rad nya
behovstillfredställare som kan möjliggöra en skälig nivå av välbefinnande
samtidigt som planetens gränser respekteras och resurs- och energianvändning
minskas. Projektet ledde till nya kunskaper om hur den svenska befolkningen
resonerar kring hållbar behovstillfredställande inom planetära gränser. Projektet
har även undersökt allmänhetens stöd för ekosociala policyåtgärder som föreslogs av medborgarforumen inom fyra områden: arbetsliv/inkomstdistribution, kost, mobilitet och boende.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan
 • Socialpolitik och hållbarhet
 • LU profilområde: Naturbaserade framtidslösningar
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2023-06-16

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Projekt

 • Sustainable Welfare for a New Generation of Social Policy