Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete, makt och intersektionalitet

Forskargrupp vid Socialhögskolan

Forskargruppen Socialt arbete, makt och intersektionalitet startades våren 2018. Forskargruppen utgör en arbetsplattform för forskare som är intresserade av hur strukturella maktrelationer påverkar yrkesverksamma, organisationer och praktik inom socialt arbete.

Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och antirasistisk teoribildning.

Arbetsmöten

Gruppen har regelbundna arbetsmöten inom ramen för vilka arbetet med olika projekt bedrivs.

Aktiviteter

  • HT19: Forskningsseminarium med inbjuden gäst, Ingrid Lander, docent i kriminologi.
  • VT20: Arrangörer av den andra träffen för ett nystartat nätverk som förenar olika typer av kritiska perspektiv med socialt arbete

Deltagare

Em Andersson, Fil. Dr., Socialhögskolan, Lunds universitet
Julia Bahner, postdoktor, Socialhögskolan, Lunds universitet
Goran Basic docent, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet
Hanna Edgren, doktorand, Socialhögskolan, Lunds universitet
Sara Hultqvist, postdoktor, Socialhögskolan, Lunds universitet
Tina Mattsson, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet
Ellen Parsland, doktorand, Socialhögskolan, Lunds universitet
Oriana Quaglietta, doktorand, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

 

Kontakt

Tina Mattsson
tina [dot] mattsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Em Andersson
em [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se