Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp

SASA011

Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete. Kursen behandlar olika nivåer av, och olika sätt att förstå och förklara, maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap, klientskap och motstånd.

Informationsblad (PDF - 115 kB)

De sociologiska teorier som behandlas relateras till fyra teman:

  1. klass och dominans
  2. främlingskap och exkludering
  3. avvikelse och kontroll
  4. mikrointeraktion och klientskapande

Litteraturförteckningen omfattar en rad teoretiska artiklar och böcker som medger olika slags länkar mellan struktur- och aktörsperspektiv, och mellan makro-, meso- och mikronivåer. Den innefattar klassiska verk och artiklar såväl som modern teoretisk litteratur.

Kursen ges av Nationella forskarskolan i socialt arbete som gett i uppdrag åt Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och Socialhögskolan vid Lunds universitet att organisera och genomföra den.
 

Kursföreståndare

Ingrid Sahlin
Professor i socialt arbete
Lunds universitet

Philip Lalander
Professor i socialt arbete
Malmö universitet