Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sju år med Bostad först: Andelen hemlösa minskar kraftigt

Marcus Knutagård föreläser på Stadsbiblioteket i Lund 2015
Marcus Knutagård föreläser om hemlöshet på Stadsbiblioteket i Lund 2015

Under de sju år som Helsingborg använt sig av Bostad först-metoden för att bekämpa hemlöshet har antalet hemlösa per 10 000 invånare minskat kraftigt. Metoden, som införts med hjälp av Lundaforskare, har även fört med sig annat positivt för utsatta grupper i Helsingborg. Det visar en ny utvärdering.

Enligt Socialstyrelsens senaste rapport som presenterades i slutet av november har antalet hemlösa ökat i Sverige.  Ökningen gäller för samtliga kategorier: de som sover under bar himmel, de som bor på härbärgen och de som flyttar runt i tillfälliga andra- och tredjehandsboenden. Men i Helsingborg går utvecklingen åt andra hållet. Där jobbar man sedan sju år tillbaka med metoden Bostad först, en metod som forskare vid Lunds universitet har visat är mycket effektiv för att få bukt med hemlöshet. Sedan snart 10 år har forskare från Lund arbetat aktivt med att informera om och föra ut metoden till socialarbetare i Sverige.

Metoden går i korthet ut på följande:
• En egen bostad är en förutsättning för att du ska kunna ta tag i andra eventuella problem. Alltså först en egen bostad, därefter eventuella stödinsatser.
• Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och ska behandlas som ett sådant.
• Hemlösa ska in i den ordinarie bostadsmarknaden för att få en stabil bostadssituation.

- Vår utvärdering av arbetet med Bostad först har visat att det är ett mycket effektivt sätt att komma till rätta med hemlöshetsproblematiken, säger Marcus Knutagård, forskare vid Socialhögskolan i Lund. Av de boende som fått ett förstahandskontrakt enligt metoden har 85 procent lyckats behålla dem. Det resultatet ligger helt i linje med internationella försök som gjorts tidigare.

Idag är endast en knapp tiondel av boendeplatserna i Helsingborgs stödboendeenhet så kallade Bostad först-lägenheter (35 av 411 platser). Men arbetet enligt metoden har indirekt fått positiva effekter även bland de som bor i andra typer av boenden.

- Helsingborgs stad har tillsammans med oss forskare och boende i olika bostadssociala insatser utarbetat ett ambitiöst projekt. Det ska sammanfattningsvis öka den boendes möjlighet att bestämma över sitt eget hem men också vara med och utforma vilka stödåtgärder som ska sättas in, säger Marcus Knutagård.

Bland annat har socialarbetare och före detta hemlösa tillsammans gått kurser i socialt entreprenörskap inom ramen för Socialhögskolan. Detta har exempelvis lett till att en tidigare hemlös arbetar som stödperson åt andra som nyligen har fått ett förstahandskontrakt.

Helsingborgs stad ser nu över möjligheterna att skala upp Bostad först-projektet genom att införliva det förhållningssätt som Bostad först grundar sig på i alla bostadssociala insatser.

- Tack vare stadens målmedvetna satsning för att motverka bostadslöshet, våra proffsiga medarbetare och våra engagerade invånare med egen erfarenhet av hemlöshet ser vi nu ett tydligt resultat. Det sporrar oss att fortsätta att skala upp bostad först, säger socialdirektören Dinah Åbinger, som varit med sedan metoden infördes i staden.

- I visionen ”Helsingborg 2035” om den gemensamma staden, har vi skrivit in: ”Här finns lika möjligheter för alla människor.” En egen bostad är en basal förutsättning för ett gott liv. Därför måste vi fortsätta arbeta för en egen bostad åt alla, menar Ann-Christine Borgman (MP), ordförande i socialnämnden i Helsingborg.

Utvärderingen av Bostad först i Helsingborg  
Läs mer om Bostad först-metoden