Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Student vinner nationell uppsatstävling

Evelina Hanson. Foto: Emil Malmborg.
Evelina Hanson. Foto: Emil Malmborg.

Evelina Hanson har med sin kandidatuppsats om kuratorers känsloarbete vunnit tävlingen om att bli Sveriges bästa socionomuppsats. Uppsatsen belyser hur sjukhuskuratorer inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) försätts i etisk stress.

– Det känns fantastiskt roligt. Det var så många intressanta uppsatser med i år, så jag känner mig verkligen hedrad, men också lite överrumplad och förvånad. Det har ju gått nästan ett år sedan jag satt där inne uppsatsbubblan och skrev och mycket har hänt sedan dess. Jag känner mig också otroligt tacksam för Teres Hjärpes ovärderliga handledning och för intervjupersonerna, BUP-kuratorerna, som gjorde plats för mig i sina redan fullspäckade scheman och delade med sig av sina klokskaper. Utan dem skulle jag aldrig stå här idag, säger Evelina Hanson som tog sin socionomexamen i våras till tidskriften Socionomen.

Kuratorerna försätts i etisk stress

I sin kandidatuppsats har Evelina Hanson undersökt hur sjukhuskuratorers känsloarbete och etiska ställningstaganden upplevs och hanteras. Hon belyser hur motsättningarna mellan professionella värderingar och en marknadsanpassad organisation ska förstås utifrån filosofiska teorier om etisk stress. 

Uppsatsen visar bland annat på att vårdgarantin i kombination med ett högt patientinflöde skapar tidsbrist och stress hos kuratorerna. Ju fler patienter desto svårare är det att utlova tillgänglighet och pålitlighet. Ju högre stress desto svårare går det att vara känslomässigt närvarande. När patienter sätts i vårdkö leder det ofta till att kuratorerna tvingas gå emot sina bedömningar av patienternas vårdbehov och idealen de har runt sitt känsloarbete.

Uppsatsen visar också att det inte finns plats för tillräcklig förståelse för kuratorernas känsloarbete i en marknadsanpassad organisation. Det skapar kontinuerliga moraliska dilemman för kuratorerna. Evelina Hanson menar att den etiska stressen därför inte bara kan ses som en konsekvens av situationen inom BUP, utan också som ett mer långtgående strukturellt problem.

Uppsatsen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra kuratorer på tre barn- och ungdomspsykiatriska specialistmottagningar i Skåne.

Att sätta plåster på brutna ben - Om kuratorer, känsloarbete och etisk stress i barn- och ungdomspsykiatrin

Socionomens C-uppsatstävling

Socialhögskolorna på landets universitet och högskolor väljer ut den bästa C-uppsatsen på respektive socionomutbildning. De utvalda uppsatserna presenteras i tidskriften Socionomen, varefter en vinnare utses av en expertgrupp. Det vinnande bidragets författare tilldelas ett stipendium på 10 000 kr för årets bästa C-uppsats.