Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anders Sevelsted beviljad Starting Grant från Europeiska forskningsrådet

Anders Selvsted. Foto: CBS.
Anders Selvsted. Foto: CBS.

Anders Sevelsted mottager det eftertraktade ERC Starting Grant för att undersöka civilsamhällets elit, och vilket inflytande denna har i skapandet av det moderna samhället.

I över 170 år har det civila samhällets elit, alltså ledare inom till exempel religiösa och sociala rörelser, föreningar och intresseorganisationer spelat en avgörande roll. De har startat revolutioner, påverkat lagar och förordningar, skapat förändringar i regeringar och välfärdssystem.

Nu kommer ett nytt projekt, "MORALITES", att undersöka det omfattande inflytande som denna elit har haft på olika områden i vårt samhälle. Anders Sevelsted, Post doc vid Socialhögskolan, kommer genom Institutionen för Business Humanities and Law vid CBS (Copenhagen Business School) att leda ett nytt forskningsprojekt som ska belysa det civila samhällets ledare. Han har precis fått 1,48 miljoner Euros från European Research Council i form av ett ERC Starting Grant.

- Toppen av civilsamhället har inte fått så mycket uppmärksamhet i forskningssammanhang, även om den har spelat en avgörande roll. Målet med vår forskning är att fylla luckorna och titta på elitens historiska inflytande på det moderna samhället och dess unika ställning mellan den sociala eliten och den allmänna befolkningen, säger Anders Sevelsted.

Kopplingen till Lund

- Processen med ansökan startade faktiskt i början av 2021, då jag deltog i en Starting Grant Workshop i Lund. Projektet är till stor del inspirerat av projektet Civil Society Elites, så Lund och Socialhögskolan har en stor del i projektet, säger Anders Sevelsted.

Stort grattis säger vi till Anders!

Projektet MORALITES

Civilsamhälleselitens institutionalisering och historiska positionstagande i fyra europeiska länder från 1848 till idag.

Sociala rörelser som arbetarrörelsen, bonderörelsen och olika väckelserörelser har haft ett avgörande inflytande på de moderna samhällenas institutioner – deras politiska system, sociallagstiftning och arbetsmarknadsrelationer. Ledare för dessa rörelser har ofta bildat en priviligierad elit som har haft tillgång till det civila samhällets resurser: medlemmar, anhängare och donationer. Men vilket inflytande har civilsamhälleseliten haft på den sociala utvecklingen i europeiska länder?

Det är frågan som Anders Sevelsted söker svar på i ERC Starting Grant-projektet MORALITES, som undersöker bakgrunden och den politiska positioneringen av civilsamhälleseliten i fyra europeiska länder – Danmark, Polen, Italien och England – i viktiga historiska ögonblick från 1848 till idag.

Projektet kartlägger civilsamhällets ledares samhälleliga integration genom att analysera karriärdata. Projektet analyserar också denna elitgrupp som en "moralisk elit" med möjlighet att påverka samhällets normer och lagar.

Genom att jämföra framstående civilsamhällesledares karriärer, biografiska bakgrund och politiska positioner över nationsgränserna får vi en inblick i denna grupps inflytande på de fyra ländernas utvecklingsvägar. Detta ger en större kunskap om de samhällsinstitutioner vi lever med idag samt en förståelse för de vägar som inte togs – de institutioner vi möjligen kunde ha levt med idag.

Projektet stöds av Europeiska forskningsrådet med 1,48 miljoner Euro och involverar, förutom Anders Sevelsted, två Post docs och två doktorander.