Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med fokus på äldreforskning

Anna Tenje. Foto: Lill Eriksson
Äldreminister Anna Tenje på CASE-dagen 2023. Foto: Lill Eriksson

"Åldrande i ett föränderligt samhälle" och hemtjänstforskning. Se där två områden där Socialhögskolans äldreforskare bidrar starkt. I dagarna både med ministerbesök och förstagångs-samtal med forskare från LTH.

Konferens på temat Åldrande i ett föränderligt samhälle

CASE-dagen (Centre for Ageing and Supportive Environments) den 25 oktober förgylldes med ministerbesök då Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje höll öppningsanförande. Anna Tenje lyfte vikten av samarbete och kunskapsöverföring mellan akademin och de som arbetar med äldre.

– Man ska kunna ta del av modern teknik och vetenskap för att kunna leva ett aktivt och fullvärdigt liv, fortsatte Anna Tenje.

Dagen fortsatte med presentationer av aktuell forskning och doktorandprojekt. Socialhögskolans bidrag bestod av:

  • Värdigt liv i ett föränderligt samhälle, Jeanne Højgaard-Bøytler
  • Hemtjänst ut hemtjänstanvändarens perspektiv, Håkan Jönson och Tove Harnett.

 

Samtal med forskare från LTH

Den 26 oktober möttes för första gången hemtjänstforskare från Socialhögskolan och LTH. Deras gemensamma mål är en bättre hemtjänst men de tar sig an området med olika ingångar.
Socialhögskolans Håkan Jönson, Tove Harnett och Glenn Möllergren forskar bland annat om hur det är att leva med äldreomsorg och att hemtjänstanvändare ofta kommer i skymundan inom forskningen.

– En stor del av den vakna tiden går till att förbereda för, och vänta på, personalens besök, säger Glenn Möllergren. Flertalet hemtjänstanvändare gör förändringar i sina dagliga rutiner för att försöka minska personalens stress.

LTH-forskarna undersöker hur det är att arbeta inom äldreomsorgen och menar att forskningen om arbetsmiljön är nödvändig för att hemtjänsten ska fungera bättre.
Trots olika infallsvinklar är forskarna överens: hemtjänsten behöver förbättras – både för de äldre och för dem som arbetar.