Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök våra kurser till våren 2024

Glad student. Foto: Javier Trueba, Unsplash.

I år erbjuder vi flera av våra klassiker, samt två helt nya kurser! Dessa är speciellt lämpliga för dig som yrkesarbetar. Anmälningsperioden är 15 september till 15 oktober.

NY KURS: Professionella bedömningar - Teori och praktik

Den här kursen är unik - det är den enda fristående kursen i Sverige som ger fördjupade kunskaper om bedömning i socialt arbete, och i allt professionellt socialt arbete gör man bedömningar och arbetar med sig själv som verktyg. I kursen Socialt arbete: Professionella bedömningar - Teori och praktik tar vi utgångspunkt i bedömningar och bedömningspraktiker i socialt arbete generellt och i din egen professionella praktik: vilka olika slags bedömningar gör du i ditt arbete? Vilka olika kunskaper använder du i dina bedömningar? Hur relaterar dina bedömningar till ditt handlingsutrymme? Hur kan du på ett ansvarsfullt sätt använda din intuition i dina bedömningar? Hur kan du gå till väga för att kritiskt analysera dina bedömningar och dess grunder? Vilken roll spelar arbetsgruppens bedömningspraktiker?

De vetenskapliga verktyg som presenteras i kursen hjälper dig att reflektera kring och utveckla dina egna tankeprocesser (kunskap om bedömningar) och din kunskapsanvändning och expertis (kunskap i bedömningar) i det sociala arbetet. Detta har du nytta av i allt socialt arbete.

Kursen är på 5 hp och läses på deltid, distans. Perfekt för dig som yrkesarbetar!

Läs mer och anmäl dig till kursen Professionella bedömningar - Teori och praktik

NY KURS: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Denna flerdiciplinära kurs är "nygammal" hos oss. Den tar sitt avstamp i både medicinsk och samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap om opioidberoende och LARO (Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende).

LARO sker med läkemedlen metadon, buprenorfin eller buprenorfin-naloxon och är den vanligaste vårdformen för personer med ett beroende av heroin eller andra opioider. I kursen analyseras och problematiseras LARO ur individ- och samhällsperspektiv. I kursen Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är brukarperspektivet ständigt närvarande genom skriftliga case och filmer.

Kursen är på 10 hp och läses på deltid, distans. Perfekt för dig som yrkesarbetar!

Läs mer och anmäl dig till kursen Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Utvärdering och utvärderingsmodeller

Hur vet vi att vi gör rätt saker om vi inte utvärderar? Krav på kvalitet, effekt och transparens gör utvärderingar till ett nödvändigt redskap i människovårdande organisationer. För dig som har till uppgift att driva och säkra en verksamhet är kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller oumbärlig!

Att göra och även kritiskt läsa utvärderingar är viktigt för den som har ansvar för att utveckla en verksamhet. För projektledaren är det ofta ett krav att tänka in utvärdering. Men det gäller att hitta rätt metod. 

Kursen Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller ger dig en kritisk guidning till olika utvärderingsmodellers styrkor och svagheter. Den vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande och kan ingå i en magister- eller masterexamen i socialt arbete.

Kursen ges på kvartsfart för att passa yrkesarbetande. Vi träffas endast två till tre timmar i veckan via Zoom. Utöver det tillkommer egen tid för inläsning av kurslitteratur.

Kursen riktar sig till yrkespraktiker inom det sociala fältet: verksamma eller blivande verksamhetsutvecklare, utredningssekreterare, medarbetare som arbetar med utvärdering, kvalitetsuppföljning och upphandling, projektledare och andra som driver utveckling och därmed behöver kunna utvärdera.

Läs mer och anmäl dig till kursen Utvärdering och utvärderingsmodeller.

Här hittar du alla kurser och program vi ger i vår:

Kurser och program | Lunds universitet

Läs mer och anmäl dig till kursen Professionella bedömningar, teori och praktik

Kursen ges på distans, 5 hp.