Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Möten över gränser på framtidskonferens

Socialhögskolan och SoPact vid Lunds universitet arrangerade den 25 maj en endags-konferens i samarbete med Helsingborgs stad med syftet att arbeta fram konkreta idéer till gemensamma projekt som både leder till att lösa samhällsutmaningar och bidrar till ny kunskap genom forskning. Utgångspunkten var att nya utmaningar kräver nya metoder och nya samarbetsformer.
illustration och text på vit bakgrund

Skapa tillit

Dagen inleddes med kortare presentationer för att sätta fart på tankarna. Ann-Christine Borgman, ordförande för Socialnämnden i Helsingborg, hälsade alla välkomna och framhöll inkludering som en viktig faktor i samhällsbyggandet.

- Att alla är med förutsätter jämställdhet, jämlikhet och tillit. Tillit skapas med delaktighet och goda sociala relationer. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att testa nya metoder och ge forskare möjlighet att utvärdera dessa.

Åhörare i en stor aulaMyndigheten för delaktighet: Digitala klyftor

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Generaldirektören Malin Ekman Aldén var inbjuden för att tala om digitaliseringens utmaningar och möjligheter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

- Digitaliseringen ses som välfärdens framtid, men är digitalisering något alla kan ta del av? Digitala klyftor beror främst på två faktorer: ekonomi (att ej ha råd med den nödvändiga tekniken), och brist på nätverk (att inte ha exempelvis yngre släkt och vänner som kan hjälpa en med exempelvis nya appar eller uppdateringar).

Digitaliseringen ses som välfärdens framtid, men är digitalisering något alla kan ta del av?

- Delaktighet handlar mycket om att få göra egna val i sitt liv, även om man har en funktionsnedsättning. Digitalisering är en fantastisk möjlighet att underlätta för många fler att fatta sina egna beslut, men det krävs ett kontinuerligt arbete; digitalisering är en dynamisk process och inget man bara lär sig en gång.

Delegationen mot segregation: Nytt politikområde

Det finns brister i välfärdssamhället, välfärden når inte alla, konstaterade Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation, en myndighet som startades i januari 2018. Myndighetens uppdrag är att minska och motverka segregation.

Alla kan enas om att segregation är ett problem, men det finns många olika definitioner på vad det är. Man kan exempelvis leva segregerat även som integrerad. Segregation handlar om relationer mellan områden och grupper, inte etnicitet. Ashing betonade att tidigare insatser mot segregation har kanske gjort det bättre för vissa individer, men har ej löst strukturella problem.

Det finns brister i välfärdssamhället, välfärden når inte alla

- För att bryta segregationen krävs en gemensam problembild och samverkan för att utvärdera och implementera kunskap. Det kan ofta vara en utmaning att hitta finansiering för samverkan, men Delegationen mot segregation delar ut anslag för sådana sektorsöverskridande projekt!

Personer runt ett bord samtalarTre teman

Alla konferensdeltagare valde ett tema. I grupperna hölls inledande presentationer, och därefter hölls idé labb, där temagrupperna delades in vid samtalsbord och ägnade eftermiddagen åt att utarbeta idéer och erfarenheter. Vissa idéer som presenterades visade sig redan finnas inom andra verksamheter, eller i andra kommuner, ett bevis på att det saknas kontaktytor och forum för tvärsektoriella samtal och möten.

Samskapande

Arne Kristiansen, Cecilia Heule och Marcus Knutagård från Socialhögskolan inledde med att berätta om samverkan i socialt utvecklingsarbete både i praktik, forskning och utbildning. Flera alumner från Socialhögskolans mobiliseringskurs, där brukare läser tillsammans med socionomstudenter, deltog också i samtalet.

Digitalisering

Pernilla Kvist och Jennie Pålsson från socialförvaltningen berättade om arbetet med digitalt lärande mellan brukare.  De exemplen som togs upp var att många använder smartphone och inte dator, så att lära ut hur tekniken fungerar på dator är ofta meningslöst. Det är också viktigt att möta folk där de är, exempelvis på biblioteket, där bibliotekarierna ofta får ta rollen som digitala vägledare.

Undervisning om digitalisering på socionomprogrammet

Gabriella Scaramuzzino och Marianne Larsson Lindahl pratade om nya utbildningsmoment i digitala interventioner på socionomprogrammet på Socialhögskolan.

- Det är lätt att tjusas eller skrämmas av den digitala utvecklingen, båda positionerna är dåliga. Det är viktigt att prata med studenterna om detta. Förändring är läskigt men det är därför vi kan lära oss av det; förändringen sker vare sig vi vill det eller inte,

Studenterna på termin 4 fick en uppgift att tänka ut en digital intervention, utan att behöva ta hänsyn till ekonomi eller juridik; uppgiften vara att tänka helt fritt. Många av idéerna som presenterades av studenterna handlade om att sänka ribban till stöd.

Gabriellla Scaramuzzino föreläser”Ångestsimulator”

Ett lite annorlunda exempel kom från studenterna Alice Eriksson, Fatme Audi och Wendela Hildoff som presenterade sin idé om Andas! en Virtual Reality-dräkt som ska simulera en ångestattack.

- En av de jobbigaste sakerna med panikångest kan vara att inte bli förstådd. Därför tänkte vi ut ett verktyg som skulle skapa medkänsla, bokstavligt talat.

Socialt hållbar stad

Przemek Malachowski, chef för BoSocial Utveckling vid Helsingborgs Hem berättade om Brigaden, ett planerat boende som kommer att vara en kombination av ett trygghetsboende för de över 70, blandat med lägenheter för unga vuxna som åtar sig att göra en social insats. Hälften av de unga är nyanlända.

SoPacts acceleratorsprogram var representerat med Göran Lundqvist, från Sire Fastigheter, och Susanne Sellami. Sire Fastigheter utvecklar bostäder som genom utformning, innehåll och placering kommer att fungera som medel för en ökad boendeintegration mellan människor med olika socioekonomiska bakgrunder. Susanne Sellami berättade om sitt arbete för integration i Helsingborg och starten och utvecklingen av Café Välkommen.

Under idélabben diskuterades sätt på vilka vi kan få folk att mötas på olika sätt. Vikten av att fånga upp behov och bygga upp strukturer utifrån dem underströks. En konkret idé handlade om att införa sociala klausuler när kommunen upphandlar, till exempel att anställa lokalt. Andra spännande potentiella projekt handlade om att utveckla stadsodlingar, och skapa hållbarhetscenter: ett fysiskt hus där olika verksamheter syns och kan samarbeta.

Samtal runt ett bordNästa steg

Den 17 augusti och 16 november kommer det att hållas uppföljningstillfällen för att fånga upp och vidareutveckla konkreta idéer och samarbetsstrukturer som grundlades under konferensen.

Detta inledande tillfälle var en möjlighet att träffas i nya konstellationer och många uttryckte att det fanns ett värde i sig med att skapa nya arbetsformer. En deltagare sammanfattade dagen så här:  ”Det ger mycket att träffas över gränser och skaffa sig nya bekantskaper och möjliga samarbetspartners”.

En av de konkreta lärdomarna från dagen var att det finns anslag att söka, även för samarbetsprojekt över de gränser som trots allt finns mellan brukare, universitetet, näringslivet, och den offentliga sektorn.

Senaste nyheter

2019-03-22

Masteruppsats blir bok om att överleva cancer

Masteruppsats blir bok om att överleva cancer
2019-03-11

Doktorand vinner ReNEW Early Career Paper Prize

Doktorand vinner ReNEW Early Career Paper Prize
2019-03-04

Bok undersöker EUs betydelse för det svenska civilsamhället

Bok undersöker EUs betydelse för det svenska civilsamhället
2019-02-18

Nya forskarskolan FYS söker 10 doktorander

Nya forskarskolan FYS söker 10 doktorander
2019-01-31

Socialhögskolan anställer flera universitetslektorer

Socialhögskolan anställer flera universitetslektorer

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg