Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny antologi om Barnahus i Norden publicerad

Susanna Johansson är en av redaktörerna till en ny tvärvetenskaplig antologi om barnahus i Norden. Hon presenterade boken på en nätverksträff i Lund för yrkesverksamma i Barnahus, anordnat av Barnafrid – nationellt kunskapscenter om våld och övergrepp mot barn.
Susanna Johansson talar på träff för Barnahusnätverket på Kulturen i Lund den 13 september 2017
Susanna Johansson på träffen för Barnahusnätverket på Kulturen i Lund den 13 september

2014 bildades ett nordiskt forskningsnätverk med syfte att stimulera forskning och vetenskapligt utbyte kring den nordiska Barnahusmodellen. Antologin ”Collaborating Against Child Abuse” är ett första samlande bidrag.

Barnahus finns i alla de nordiska länderna och trots stora likheter i barnavårdsystem och rättssystem, skiljer länderna sig åt både vad gäller styrning och reglering av barnahusen, som hur praktiken är organiserad. Gemensamt är dock att det är verksamheter i skärningspunkten mellan barnavårdssystem och rättssystem, med olika professioner som samverkar. Texterna i antologin är uppdelade i fyra teman som speglar detta: barnanpassning, stöd och behandling; barnrättsperspektiv; förhörsstrukturer och -metoder, men även frågor som samverkansprocesser och handlingsutrymme.

Book cover: Collaborating against child abuseUnder nätverksträffen beskrev Susanna Johansson tendenser till förändringar som kommer fram i antologin, exempelvis mot större barnahus och satellitverksamheter; utvidgade målgrupper, fler förhör och obligatorisk användning av barnahus.

– Implementeringen av barnahusmodellen är på flera sätt en lovande utveckling mot att möta brottsutsatta barns behov och rättigheter. Men det finns också flera svårigheter och utmaningar. Många effekter och konsekvenser är fortsatt ovissa och det finns ett behov av mer forskning av jämförande och tvärvetenskaplig karaktär, berättade Susanna Johansson.

Antologin är skriven på engelska för att nå en internationell och bred målgrupp, och riktar sig därmed både till forskning och utbildning, som praktik och policyimplementering.

– Med tanke på de utmaningar i relation till brottsutsatta barns rättigheter som boken lyfter fram, och den spridning som just nu pågår där flera europeiska länder startar Barnahus, är boken aktuell och viktig både inom och utanför Norden, sammanfattade Susanna Johansson.

Mer om boken

Antologin är publicerad Open Access av Palgrave Macmillan och finns att ladda ner som e-bok här 

Redaktörer:

Susanna Johansson
Kari Stefansen, NOVA, Oslo
Elisiv Bakketeig, NOVA, Oslo
Anna Kaldal, Stockholms universitet

Barnahus är enligt den svenska modellen en verksamhet där socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri samverkar kring utredningar av misstänkta vålds- eller sexualbrott mot barn.

Senaste nyheter

2020-06-11

Ny kunskap om hur socialsekreterare resonerar om insatsen kontaktperson för unga

Ny kunskap om hur socialsekreterare resonerar om insatsen kontaktperson för unga
2020-05-27

Olika villkor och hat mot ledare inom svenska civilsamhället

Olika villkor och hat mot ledare inom svenska civilsamhället
2020-05-12

Omvälvande när släktingar blir fosterföräldrar

Omvälvande när släktingar blir fosterföräldrar
2020-05-05

Examensceremonin flyttas till 11 september

Examensceremonin flyttas till 11 september
2020-04-28

Minska isoleringen på äldreboenden - se till att det finns surfplattor, wifi och digitala ombud

Minska isoleringen på äldreboenden - se till att det finns surfplattor, wifi och digitala ombud

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg