Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg

Socialhögskolan vill uppmärksamma två hedersdoktorer vid Lunds universitet och den Samhällsvetenskapliga fakulteten som nyligen har gått ur tiden. Ruth Wächter gjorde betydelsefulla insatser för uppkomsten och utvecklingen av svensk social forskning från 1950-talet och framåt. Alec Carlberg, grundare av arbetskooperativet Basta, gjorde genom hela sitt yrkesverksamma liv betydelsefulla insatser för människor i samhällets utkant och gav viktiga bidrag till utvecklingen av svensk rehabiliteringsvård för missbrukare.
Ruth Wächter och Alec Carlberg. foto.
Ruth Wächter och Alec Carlberg

Ruth Wächter fick från 1950-talet stor betydelse för svensk social forskning genom sina insatser som chefstjänsteman inom den sociala sektorn i Stockholm. Hon var administrativt ansvarig både för en forskningsenhet som inriktade sig på forskning och utvecklingsarbete om fattigdom och organisationsfrågor i socialt arbete och för Barnbyn Skå med sin omfattande forskningsavdelning. Hon skapade därmed forskningsutrymme för dussintals senare professorer och docenter i socialt arbete och andra ämnen.

Som ung flykting kom Ruth Wächter till Sverige från Danmark dit hon hade flytt från Nazi-Tyskland. Under fyrtio och femtiotalet utbildade hon sig till socionom. Hon arbetade först vid Stockholms Barnavårdsnämnd, sedan i Stockholms socialförvaltning och vid FoU-byrån i Stockholms kommun. Efter sin pensionering var hon framgångsrik ordförande i FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete.

I flera år tillhörde Ruth Wächter seminariegruppen vid forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund. Hon medverkade även i antologi- och läroboksprojekt som författare och medläsare och är ett avhållet föredöme för många av dagens docenter och professorer i Lund.
Ruth Wächter utsågs till hedersdoktor vid Lunds universitet och den Samhällsvetenskapliga fakulteten år 2005. (Text av Elisabeth Axell)
 
Alec Carlberg var en social entreprenör och politisk debattör med ett särskilt intresse för utsatta människors rättigheter. Han var verksam i intressepolitiska organisationer som RSMH (för personer med psykisk och social ohälsa) och RFHL (för personer med drog- och läkemedelsberoende), och startade under 90-talet i samverkan med socialarbetare i kringliggande kommuner det sociala företaget Basta utanför Södertälje, som idag sysselsätter över 150 personer i olika hantverk.

Alec Carlberg hade en unik förmåga att vinna förtroende för sina idéer i olika politiska läger och samverkade lika gärna med ministrar som med hemlösa. Han kunde pedagogiskt göra människors egenmaktsprocesser begripliga, genom att använda exempel från verksamheten på Basta, ofta tillsammans med dem som hade rehabiliterats från missbruk. Alec Carlberg var en mycket uppskattad föreläsare för studenterna på Socialhögskolan i Lund.
Alec Carlberg utsågs till hedersdoktor vid Lunds universitet och den Samhällsvetenskapliga fakulteten år 2011. (Text av Cecilia Heule)

Senaste nyheter

2020-05-27

Olika villkor och hat mot ledare inom svenska civilsamhället

Olika villkor och hat mot ledare inom svenska civilsamhället
2020-05-12

Omvälvande när släktingar blir fosterföräldrar

Omvälvande när släktingar blir fosterföräldrar
2020-05-05

Examensceremonin flyttas till 11 september

Examensceremonin flyttas till 11 september
2020-04-28

Minska isoleringen på äldreboenden - se till att det finns surfplattor, wifi och digitala ombud

Minska isoleringen på äldreboenden - se till att det finns surfplattor, wifi och digitala ombud
2020-04-21

Socialhögskolans årsbok tar sikte på framtiden

Socialhögskolans årsbok tar sikte på framtiden

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg