Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barns rättigheter i fokus under svensk-indonesisk konferens

Forskare från Child Rights Institute och Muhammadiyah University, Indonesien. Foto: Patrik Hekkala

En grupp forskare från Muhammadiyah University Surakarta, Indonesien deltog i förra veckan i en tvådagars konferens som organiserades vid Socialhögskolan. Under konferensen fick de indonesiska forskarna diskutera frågor om barnperspektiv och barns rättigheter med forskare i socialt arbete och andra forskningsinriktningar vid Lunds universitet.

Under konferensen Researching Children’s Perspectives when Norms and Values are in Conflict diskuterade forskarna bland annat hur barn kan bli mer delaktiga i forskningen, hur det går att nå barn som informanter och vad forskare kan göra för att få en bättre förståelse för de sätt som barn förstår och uppfattar världen.

– Det var två mycket intensiva och givande dagar. Det är utmanande att se bortom det som man tar för givet och att försöka se det som är likheter i stället för att fastna i skillnaderna. Barns situation i Sverige och Indonesien är på många sätt väldigt olika. Samtidigt finns stora likheter. Till exempel i att barn har synpunkter på vänner och på det de är med om i skolan. Utmaningen för forskningen ligger i att arbeta med metoder som gör det möjligt att förstå barnens tankar och perspektiv.  Barn vill vara delaktiga i det som rör deras situation, men det är vi vuxna som behöver göra det möjligt, säger Kerstin Svensson professor vid Socialhögskolan.

Forskarna pratade också om hur man kan navigera i förståelse och konstruktioner av mening i en mångfald av perspektiv och med normer och värderingar som krockar. Och på vilket sätt internationella jämförelser och perspektiv underlättar eller komplicerar.

– Genom att vi lade till perspektiv från religion, politik, traditioner och lagstiftning så kunde vi också diskutera forskningens dilemman i att balansera perspektiv, undvika att vara normativ och värdet av att göra jämförelser mellan situationer som i en ytlig betraktelse förefaller väldigt olika, säger Kerstin Svensson professor vid Socialhögskolan.

Konferensen finansierades av Stint och organiserades av Child Rights Institute som är ett forskarnätverk vid Lunds universitet.

Förutom forskare från Lunds universitet och Muhammadiyah University Surakarta, medverkade även en forskare från Professionshøjskolen Metropol i Danmark och en representant för Barnfonden på konferensen.