Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny rapport om projektet Resursteam Heder Skåne

Foto: Anne Nygård, Unsplash.
Foto: Anne Nygård, Unsplash.

Rapporten "Uppföljning av projektet Resursteam Heder Skåne 2021-2023" visar att skola och socialtjänst har stor nytta av de konsultationer som Resursteam Skåne erbjuder kring hedersvåldsproblematik.

Rapporten utgår från de perspektiv som inbegriper yrkesverksamma från socialtjänsten och skolan. Rapporten påvisar att lärandet och kunskapen om problematiken med hedersvåld har en tydlig kumulativ karaktär utifrån yrkesverksammas konsultationer med Resursteam Skåne. Men också, hur bäst effekt gällande lärandet om hedersvåldsproblematiken uppnås då konsultationerna samspelar med utbildande insatser på gruppnivå, exempelvis i form av workshops. Och vad händer när Resursteam Heder Skåne analyseras som ett projekt? Eller som process? Läs rapporten och få svar!

Rapporten är gjord av Stig Linde och Tina Mattsson på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. 

Johan Cronehed, Working Paper-redaktör, Socialhögskolan