Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny studie ska främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling

Ulrika Levander och Lupita Svensson har fått forskningsmedel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset för ett projekt med titeln En trygg bas – en studie för att främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling.
En liten barnfot framför en skulptur

Samhällsvård av barn som tidigt har erfarit omsorgssvikt och separationer resulterar ofta i sammanbrott i placeringarna. Dessutom är riskerna för allvarlig psykiatrisk sjuklighet mycket höga bland barn och unga som är, eller har varit, familjehemsplacerade. Idag saknas kunskap om familjehemmens möjligheter att bemöta dessa problem och stödja barnen i deras psykiska hälsoutveckling. Studien kan vara avgörande för att stärka förutsättningarna för långsiktigt hållbara placeringar och god psykisk hälsoutveckling bland barn i samhällsvård.

Ulrika Levander är forskningsledare:

Hur ska ni genomföra studien?

Vi kommer samla in information i tre skånska kommuner. Tanken är att undersöka hur familjehemsföräldrar till barn i förskoleåldern och familjehemsvården beskriver det stöd som behövs för att tillgodose de placerade barnens utveckling – och hur befintligt stöd upplevs. Utifrån detta vill vi identifiera möjligheter till förbättrade stödinsatser.

Är ni ute efter att se exempelvis vilka manualbaserade program som kan implementeras, eller hur hoppas ni kunna identifiera insatser för att främja barns psykiska hälsoutveckling?

Ytterst få svenska kommuner erbjuder idag insatser som specifikt riktas till yngre placerade barn, trots att det finns program som har utvecklats för detta ändamål. Ett problem är att det oftast saknas resurser för att etablera kvalificerade program för små familjehemsplacerade barn i enskilda kommuner. Vår ambition är därför att identifiera lösningar som är praktiskt genomförbara inom familjehemsvården och som är grundade i faktiska behov som uttrycks av familjehemmen. Vår funktion som forskare blir helt enkelt att koppla samman kunskap och beprövad erfarenhet med uttryckta behov och praktikens resurser.

För mer information:

Projekthemsida

Ulrika Levander
Lupita Svensson

Senaste nyheter

2018-09-21
Årets första nummer av Socialvetenskaplig tidskrift ute nu
Årets första nummer av Socialvetenskaplig tidskrift ute nu
2018-09-07
Ny studie ska främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling
Ny studie ska främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling
2018-09-05
Ovilja att polisanmäla kan bero mer på hegemonisk maskulinitet än rädsla för diskriminering
Ovilja att polisanmäla kan bero mer på hegemonisk maskulinitet än rädsla för diskriminering
2018-09-04
Socialhögskolan och Malmö universitet ska leda forskarskola för socialarbetare
Socialhögskolan och Malmö universitet ska leda forskarskola för socialarbetare
2018-09-03
Politikerna ger ett svårförståeligt vallöfte om äldreomsorgen
Politikerna ger ett svårförståeligt vallöfte om äldreomsorgen

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg